Mainospaikka vapaana! Ota yhteyttä.

Vastaako koiran elinvuosi seitsemää ihmisen vuotta?

Olet varmasti kuullut vanhan uskomuksen, jonka mukaan yksi koiran elinvuosi vastaa seitsemää ihmisen vuotta. Ainakaan labradorinnoutajien kohdalla tämä ei pidä paikkaansa, ounastelee Kalifornian yliopiston tutkijat. 

Syksyllä 2019 julkaistun tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että tiukkaan uskottu myytti koiran ja ihmisen ikävuosien vastaavuudesta ei todennäköisesti pidä paikkaansa.

Uskomuksen mukaan koiran ihmisiän selvittääkseen tulee sen ikä kertoa luvulla seitsemän, jolloin esimerkiksi yksivuotias koira olisi ihmisten iässä seitsemänvuotias ja niin edelleen.

Ikää ei voida selvittää kertolaskulla

Kalifornialaistutkijoiden saavuttamien tulosten mukaan nuoret koirat ikääntyvät huomattavasti ihmistä nopeammin. Esimerkiksi vuoden ikäinen koira vastaakin iältään jo 30-vuoden ikään ehtinyttä ihmistä.

Seuraavien elinvuosiensa aikana koira ei kuitenkaan ikäänny yhtä kovalla vauhdilla, vaan 4-vuotias koira vastaa 52-vuotiasta ihmistä. Mitään yksiselitteistä kertolaskua ei siis voida käyttää koiran ikää pohdittaessa.

Kun tutun 1:7-vertailun mukaan 4-vuotiasta koiraa pidetään 28-vuotiaana, on luku nyt lähes puolet korkeampi. Aiemmin neljässä vuodessa kertynyt 28-vuoden ikä taas saavutetaan uuden tutkimuksen perusteella alle vuodessa.

Sen sijaan koiran vanhetessa uuden ja vanhan ikävertailun erot tasaantuvat ja esimerkiksi 12-vuotias koira on tutkijoiden laatiman laskukaavan mukaan 70-vuotias, kun 1:7-vertailussa ikä olisi ollut 84.

Tutkimuksen pohjana labdadorinnoutajat

Mielenkiintoisista tuloksista huolimatta tutkimus ei ole täysin kiistaton, sillä tutkimusryhmässä oli mukana ainoastaan labradorinnoutajia. Sen sijaan eri koirarotujen eliniänennusteissa on suuria eroavaisuuksia ja esimerkiksi pienten koirarotujen sanotaan usein elävän suuria rotuja pidempään.

Ei siis voida sanoa, että labradorinnoutajien verta tutkimalla saadut tulokset pitäisivät aukottomasti paikkaansa muidenkin koirarotujen kohdalla.