Mainospaikka vapaana! Ota yhteyttä.

Koirat tulevat muun liikenteen kanssa toimeen pääsääntöisesti hyvin

Liikenneturvan vuodenvaihteessa tekemän verkkokyselyn vastauksista käy ilmi, että koirat tulevat pääsääntöisesti hyvin toimeen muiden tielläliikkujien kanssa.

Jopa neljä viidestä vastaajasta kokee, että oman asuinalueen koirat ovat saaneet riittävän hyvän koulutuksen liikkuakseen muun liikenteen seassa.


Koiran koulutuksella suuri rooli

Jopa yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että koira tulisi kouluttaa niin, ettei sen kohtaaminen vaadi muilta liikkujilta varomista. Suurin osa vastaajista kertoo kouluttaneensa omaa koiraansa pentuaikana niin, että se kulkee nätisti muun liikenteen seassa.

Myös Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen on yhtä mieltä siitä, että koiran koulutuksella on suuri merkitys.

- Etenkin taajamissa liikkuvat koirat vaativat hyvän sosiaalistamisen ja koulutuksen. Totutetaan pennusta pitäen pyöräilijöihin, linja-autoihin, lastenrattaisiin ja muihin erilaisiin liikkujiin, hän painottaa.


Koiranulkoiluttajat kertovat kunnioittavansa muita tielläliikkujia

Lähes jokainen kyselyyn vastanneista koiranomistajista kertoo olevansa koiran kanssa kulkiessaan huomaavainen muita liikkujia kohtaan. Suurin osa kertoo esimerkiksi taluttavansa koiraa pientareen puolella ja kävelemällä itse lähempänä muuta liikennettä.

Yli viidennes vastaajista kuitenkin kertoo havainneensa, että koiria ulkoilutetaan usein niin, etteivät muut liikkujat mahdu ohi. Lähes kolmannes vastaajista kertookin törmäävänsä toisinaan tilanteeseen, jossa koira ja ihminen kulkevat eri puolilla ulkoilutietä, ja remmi blokkaa koko tien.

Vaikka samoille ulkoilureiteille tunnutaan pääsääntöisesti mahtuvan hyvin, vain kolme viidestä koiranulkoiluttajasta kokee, että muut liikkujat huomioivat koirakon tilatarpeen riittävän hyvin.

Joka neljäs koiranulkoiluttaja on saanut koiran kanssa liikkuessaan kielteistä palautetta tai ikäviä kommentteja. Lähes kolmannes kertookin tulleensa koiransa kanssa tahallaan kiusatuksi.

- Koiranomistajat voivat kokea kiusaamisena kohtaamistilanteet, joissa väistäminen jätetään viime tippaan, kuljetaan sauvat viuhuen hyvin läheltä tai motkotetaan tuubihuiviin jotain lapsilta kiellettyä. On kuitenkin muistettava, että jokaisella on oikeus turvalliseen liikkumiseen liikenteessä. Myös koiran tai muun lemmikin kanssa kulkevalla. Kiusan- tai haitanteko ei kuulu liikenteeseenkään”, Taskinen toteaa.


Pyöräilijät suurin haaste koirille

Suurinta kritiikkiä vastauksissa kokivat pyöräilijät. Vain viidennes vastaajista kokee, että pyöräilijät huomioivat koirat ulkoiluttajineen ohitustilanteissa hyvin. Nopeasti ja hiljaa lähestyvä pyörä voi säikäyttää koiran tai jopa laukaista puolustus- tai saalistusvietin. Taskinen kannustaakin pyöräilijöitä olemaan rohkeampia kellon kilauttamisessa.

- Alentamalla polkuvauhtia ja kilauttamalla kelloa oikea-aikaisesti voidaan ehkäistä vaaratilanteita ennalta ja tehdä myös kohtaamistilanteista sujuvampia”, Taskinen kannustaa.