Mainospaikka vapaana! Ota yhteyttä.

Tunnistatko koirasi 7 perus persoonallisuuspiirrettä?

Helsingin yliopiston tutkijat kehittivät uuden kyselyn, jonka avulla koiran persoonallisuudesta saadaan luotettavaa tietoa. 

Hannes Lohen tutkimusryhmä keräsi persoonallisuustietoa yli 15 000 koirasta. Omistajia mukana oli yli 13 000. Kyselyssä kartoitettiin koiran persoonallisuutta ja ei-toivottuja käyttäytymispiirteitä kuten arkuutta, aggressiivisuutta sekä impulsiivisuutta tai keskittymiskyvyttömyyttä.

Persoonallisuuskysely koostui 63 adjektiivista ja niiden määritelmistä. Näin löytyi seitsemän koiran persoonallisuuspiirrettä: epävarmuus, energisyys, koulutettavuus/keskittymiskyky, aggressiivisuus/dominoivuus, ihmissosiaalisuus, koirasosiaalisuus ja määrätietoisuus.

Tutkimuksen toisessa osassa tutkijat selvittivät kyselyn luotettavuutta ja pätevyyttä. He pyysivät joukkoa koiranomistajia täyttämään kyselyn uudestaan 1–3 kuukauden kuluttua siihen vastaamisesta. Lisäksi osa koiranomistajista pyysi toista samassa taloudessa asuvaa ihmistä täyttämään kyselyn samasta koirasta. Havaittiin, että kyselyn kaikki osiot olivat erittäin luotettavia, sillä samasta koirasta annetut vastaukset erosivat hyvin vähän. Lisäksi kyselyn validiteetti eli se, mittaako kysely niitä asioita, joita sen on tarkoitettu mittaavan, oli todella hyvä, tutkijatohtori Milla Salonen kertoo.

Lähde: https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4139372