Mainospaikka vapaana! Ota yhteyttä.

Koira helpottaa arkeamme enemmän kuin uskommekaan – tiesitkö näistä tehtävistä?

Suomessa on yli 700 000 koiraa. Valtaosa maassamme asuvista koirista lienee yksinomaan lemmikkikäytössä. Älykkäänä ja innokkaana eläimenä koira voidaan kuitenkin kouluttaa lukuisiin eri tehtäviin.

Tässä on esittelyssä muutamia tehtäviä, jossa koiraan on mahdollista törmätä:

Hajutyökoirat ovat apuna monessa pulmassa

Kuten varmasti tiedätkin, koiran hajuaisti on uskomaton. Siinä missä ihmisellä on 5 miljoonaa hajusolua, on niitä koiralla 220 miljoonaa. Niiden avulla koira pystyy haistamaan ainetta, jonka pitoisuus on yksi biljoonasosa. Koirien hajuaistia hyödynnetään arjessa esimerkiksi luteita tai hometta paikantaessa. Kodin harmien lisäksi koirat voivat paikantaa kuitenkin paljon muutakin!

Terveydenhuollossa tehokkaasta hajuaistista on runsaasti apua ja koirat kykenevätkin haistamaan muun muassa verensokerin laskun ja syövän toisinaan jopa ennen kuin niihin kyettäisiin lääketieteellisin menetelmin. Suomessa koirille ei kuitenkaan ole asetettu virkatehtäviä terveydenhuollon piirissä toisin kuin esimerkiksi järjestystehtävissä.

Älykäs koira on viranomaisen paras työpari 

Hajutyökoirina virkatehtävissä toimivat hyvin tunnettujen poliisikoirien lisäksi esimerkiksi rajavartiolaitoksen, tullin ja puolustusvoimien karvakorvat. Useimmiten koira koulutetaan jonkin tietyn asian haistamiseen. Tyypillisimpiä etsintäkohteita virassa oleville hajutyökoirille ovat esimerkiksi huumausaineet, räjähteet ja aseet.

Toisinaan esimerkiksi kadonneen ihmisen etsintöihin osallistuu etsijäkoiria. Etsijäkoirat eivät usein ole viranomaistahon omaisuutta, vaan etsijäkoiratoiminta on useimmiten viran ulkopuolella toimivien ammattilaisten tai harrastajien ylläpitämää toimintaa. Suomessa useita etsijäkoiria ohjaajineen yhdistää Etsijäkoiraliitto.

Uskomaton hajuaisti apuna luonnonsuojelussa

Terävien aistiensa ansiosta koira on loistava apulainen luonnonsuojelussa. Luontokartoituskoirat voivat auttaa esimerkiksi uhanalaisten lajien paikantamisessa ja suojelussa. Sen lisäksi, että koira voi haistaa harvinaisen lajin edustajan, voi se haistaa myöskin kasveja tuhoavia hyönteisiä ja suojella näin luonnon kasvillisuutta.

Myös muut poikkeavuudet on helppo paikantaa huippunenän avulla – yksi uusimmista toimialueista hajutyökoirilla lienee kaukolämpövuotojen paikantaminen. Suomessa kaukolämpökoiria työskenteleekin ainakin Vantaan Energialla ja Lappeenrannan Energialla.

Koira on oiva terapeutti

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että eläimen läsnäolo laskee stressitasoja ja vahvistaa myönteistä mielialaa. Koirilla sanotaankin olevan rauhoittava vaikutus. Koiran hiljaisesta läsnäolosta on apua esimerkiksi lasten kanssa toimiessa.

Lukemisessa tukeviin lukukoiriin, opiskelutilanteita rauhoittaviin koulukoiriin ja eläinavusteisessa työssä toimiviin Hali-koiriin törmääkin tänä päivänä enenevässä määrin.

Henkisen ja psyykkisen tuen lisäksi koirien tarjoama apu voi olla myös fyysisiä toimintarajoitteita helpottavaa. Esimerkiksi näkövammaisilla on toisinaan käytössään avustajakoira, joka mahdollistaa avustettavan henkilön liikkumisen ja itsenäisen pärjäämisen.

Sen lisäksi, että avustajakoirat osaavat usein toimia oppaana, löytyy niiltä lukuisia muita taitoja, kuten pukeutumisessa avustaminen, ovien ja laatikoiden avaaminen, tavaroiden kantaminen ja valokatkaisinten ja hissipainikkeiden käyttö.

Näiden asioiden lisäksi koira voi auttaa meitä lukuisissa muissakin tilanteissa. Sen lisäksi, että koira on ihmisen paras ystävä, se on työpari vertaansa vailla!