Mainospaikka vapaana! Ota yhteyttä.

Kennelliiton uudet rokotusmääräykset tulevat voimaan

Kennelliiton uudet rokotusmääräykset tulevat voimaan lauantaina 1.2.2020.

Uusi rokotusohjelma poikkeaa vanhasta siten, että siihen on lisätty parvovirukselta ja maksatulehdukselta suojaavat rokotteet. Koiran omistajan velvollisuutena on huolehtia, että Kennelliiton järjestämiin tapahtumiin osallistuvalla koiralla on asianmukaisesti täytetty rokotustodistus.

Jatkossa Kennelliiton alaisiin tapahtumiin osallistuvan koiran tulee olla rokotettu penikkatautia, parvovirusta ja maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotuksen tehosterokotteella on kolmen viikon varoaika, eli tehosterokotuksesta tulee olla tapahtumahetkellä vähintään 21 vuorokautta.

Lisäksi myös rabies- eli raivotautirokote tulee olla annettu vähintään 21 vuorokautta ennen tapahtumaan osallistumista.

Kuten ennenkin, tapahtumajärjestäjien velvollisuutena on tarkastaa, että tapahtumaan osallistuvilla koirilla on voimassa rokotusohjelman mukaiset rokotukset.