Mainospaikka vapaana! Ota yhteyttä.

8 vinkkiä, joilla parannat suhdetta koiraasi

Koiran ja omistajan hyvän suhteen lähtökohta on luottamuksessa. Eläintenkouluttajat Tuire Kaimion ja Minna Sirviön jakavat parhaat vinkit hyvään yhteiseloon koiran kanssa.

Mitä parempi suhde koiranomistajalla on koiraaansa, sitä onnellisempi koiranomistaja on. Tämän tietävät koiranomistajat ja tutkimuskin sen osoittaa. Varmuus  asiaan saatiin Kennelliiton Hyvää elämää koiran kanssa -tutkimuksesta. Tässä ovat eläintenkouluttajien 8 vinkkiä kuinka parantaa suhdetta omaan koiraan:

1. Ole luottamuksen arvoinen

Koiran näkökulmasta hyvän suhteen lähtökohtana on luottamus. Omistajan tulee olla koiransa luottamuksen arvoinen.

2. Tunnista ja täytä koirasi perustarpeet

Ihmisen ja koiran yhteistyö lähtee koiran perustarpeiden ymmärtämisellä. Niistä huolehtiminen on omistajan tehtävä. Koiran perustarpeita ovat muun muassa riittävä liikunta, ravinto ja vesi, sosiaaliset suhteet, terveys, saalistaminen sekä lepo. Normaalioloissa koirat lepäävät noin puolet vuorokaudestaan.

3. Anna koirallesi aikaa

Lähtökohta hyvän suhteen luomiselle on se, että koiralle on tarpeeksi aikaa.

4. Tehkää yhdessä asioita

Kun haluaa kehittää suhdetta koiraansa, helpointa on tehdä koiran kanssa sellaisia asioita, jotka ovat koirasta mukavia. Omistajan on tarkkailtava koiraansa, ja huomioitava sen eleistä, mitä se ylipäätään haluaa tehdä. On lukuisia eri koiraharrastuksia, joihin koiransa kanssa voi mennä mukaan.

5. Mahdollista koirallesi lajityypillinen käytös

Koirilla on monia lajityypillisiä tarpeita, joita niiden tulisi päästä toteuttamaan voidakseen hyvin. Esimerkiksi pureskelu ja kaivaminen ovat koirille tyypillisiä tarpeita. Näitä tarpeita omistaja voi täyttää antamalla koiralleen turvallista pureskeltavaa kuten luita sekä päästämällä koiransa kaivelemaan ja tonkimaan.

6. Opettele ymmärtämään koirasi elekieltä

Vaikka ihminen ei pysty tietämään, miltä koirasta missäkin tilanteessa tuntuu, helpottaa päätelmien tekemistä se, että tietää koiran elekielestä edes jotain. Yleisin väärinymmärretty koiran käytös on murina.

7. Käytä positiivista vahvistamista

Ihmistä ja koiraa voisi verrata hyviin ystävyksiin. Hyvässä suhteessa kenenkään ei kuulu pelätä. Koulutusmenetelmien tulisi perustua positiiviseen vahvistamiseen. Positiiviseen vahvistamiseen kuuluu palkinto toivotusta käyttäytymisestä. Tällöin koira ymmärtää, mitä sen halutaan tekevän ja saa siitä palkinnon, jolloin se pyrkii toimimaan toivomallamme tavalla jatkossakin. Ei-toivottu käytös puolestaan jätetään huomioimatta.

8. Tarkkaile ja ennakoi

Omistajan on hyvä tarkkailla koiraansa eri tilanteissa. Tarkkailemalla koiran eleitä omistaja voi ennakoida tulevia hankaluuksia. Yksi tällainen on riistan perään lähteminen luvatta.

Lähde: Yle